UNIVER Slovakia s.r.o.

spoločnosť

História spoločnosti UNIVER Slovakia s.r.o. začala v roku 1999, keď sa firma AUTOSERVIS AKADEMIE, spol. s r.o. (patriaca do skupiny UNIVER Group) rozhodla na Slovensku zriadiť svoju dcérsku spoločnosť AUTOSERVIS AKADÉMIA Slovakia s.r.o.. Táto bola založená 3.9.1999 v Bratislave a pod týmto obchodným menom pôsobila až do 31.3.2007 keď bola premenovaná na UNIVER Slovakia s.r.o..
Od tej doby si firma UNIVER Slovakia s.r.o. na slovenskom trhu s autoservisnou a pneuservisnou technikou vybudovala imidž významného a seriózneho obchodného aj technického partnera nielen u významnej skupiny slovenských autoservisov a pneuservisov, ale aj mnohých ďalších zákazníkov z oblastí iného zamerania.
Počet klientov spoločnosti UNIVER Slovakia už niekoľko rokov neustále rastie. Spoločnosť v súčasnosti ponúka v Slovenskej republike najširší sortiment kvalitnej autoservisnej a pneuservisnej techniky všetkých cenových kategórií.
UNIVER Slovakia s.r.o. veľmi úzko spolupracuje s materskou spoločnosťou UNIVER, spol. s r.o. so sídlom v Českej republike a je súčasťou nadnárodnej skupiny UNIVER Group, do ktorej patrí v ČR UNIVER spol. s r.o., AUTOSERVIS AKADEMIE, spol. s r.o. a v Ukrajine spoločnosť UNIVER Avtotech Kiev.

Spoločnosť UNIVER Slovakia s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19566/B.
IČO: 35771879
IČ DPH: SK2020232577

Sídlo spoločnosti:
UNIVER Slovakia s.r.o.
Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava - Ružinov

Predajné centrum, servisné a technické stredisko:
UNIVER Slovakia s.r.o.
Partizánska cesta 106
974 01 Banská Bystrica