Záručný a pozáručný servis

Servisní vozidla

UNIVER Slovakia už dlhé roky systematicky buduje vlastné servisné a technické oddelenie. K dispozícii sú dielne, laboratórium a samozrejme aj niekoľko servisných vozidiel.

Manažment spoločnosti UNIVER Slovakia si je vedomý skutočnosti, že kvalita servisu rozhoduje značnou mierou o úspechu a prosperite celej firmy.

Záručné opravy sú vykonávané veľmi operatívne. Po dohode so zákazníkom v najbližšom možnom termíne. Ak nie je možné zariadenie dopraviť na servisné stredisko alebo zákazník požiada o servis u seba, vyráža za klientom servisný technik. V záručnej lehote odstráni servisný technik bezplatne vady výrobku spôsobené chybou pri výrobe, chybným materiálom, chybnou montážou alebo nesprávnym uvedením výrobku do prevádzky, ak toto vykonal oprávnený servisný technik. Podmienky pre uplatnenie práva zo záruky, záručnej doby atď. sa riadia príslušnými právnymi predpismi.

Pozáručná údržba a opravy sú organizované pre dosiahnutie maximálnej flexibility, rýchlosti a celkovej spokojnosti každého zákazníka. Ak sa opravy nevykonávajú priamo v servisnom centre, ale externe u zákazníka, v rámci maximálneho zníženia nákladov na dopravu sa snažíme opravy plánovať a koordinovať tak, aby sa uskutočnilo viac servisných zásahov na jednej trase a náklady na dopravu sa rozdelili medzi viacerých zákazníkov.

V prípade potreby ponúka UNIVER Slovakia svojim zákazníkom možnosť požičania niektorých prístrojov počas doby opravy ich zariadení.

Pracovníci servisného a technického oddelenia zaisťujú okrem servisu aj montáže zariadenia, zaškolenie obsluhy a fundovanú poradenskú službu. Technici absolvujú náročné školenia priamo u zahraničných partnerov a sú s nimi trvalo v kontakte. To zaručuje ich vysokú odbornú úroveň.